Mājaslapas www.freko.lv lietošanas noteikumi

Atteikuma tiesības


1. Mājaslapa www.freko.lv (turpmāk tekstā Mājaslapa) pieder uzņēmumam SIA "Freko" (juridiskā adrese: Krustpils iela 93, Rīga, LV-1057). Mājaslapa ir izveidota, lai nodrošinātu lietotājiem pieeju plašākai informācijai par SIA "Freko" un tā piedāvāto produkciju, kā arī nodrošinātu iespēju tiešsaistē iegādāties SIA "Freko" piedāvāto produkciju.

2. SIA "Freko" patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas lapas lietošanas noteikumos, bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietojot Mājaslapu, pēc jebkuru izmaiņu veikšanas, lietotājs piekrīt tos ievērot un izpildīt.

3. Lapas lietotājam aizliegts piekļūt Mājaslapas slēgtajām sadaļām apejot drošības sistēmas.

4. SIA "Freko" neuzņemas atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies dēļ Mājaslapā pieejamās un nepieejamās informācijas, neatkarīgi no tā, vai tā ir pilnīga vai daļēji korekta, izmantošanas, nevienai no iesaistītajām pusēm.

5. SIA "Freko" negarantē Mājaslāpā ievietotās informācijas aktualitāti. Lai iegūtu aktuālo informāciju, jāsazinās ar SIA "Freko".

6. Visiem Mājaslapā ievietotajiem produktu attēliem ir tikai ilustratīva nozīme. Attēlotie produkti un to komplektācijas var atšķirties no reālajiem.

7. Visa Mājaslapā ievietotā informācija ir SIA "Freko" īpašums, kuru nav atļauts izmantot komerciāliem mērķiem bez uzņēmuma rakstiskas piekrišanas. Izmantojot Mājaslapas saturu nekomerciāliem mērķiem, jānorāda atsauce www.freko.lv vai "© 2018 SIA "Freko"".

8. SIA "Freko" nenes atbildību par Mājaslapā ievietoto saišu, kas ved uz citām interneta Mājaslapām, saturu.

9. SIA "Freko" iegūtos datus, kuri apstrādāti caur Mājaslapu var brīvi izmantoto neierobežotu laika posmu.

10. SIA "Freko" drīkst izmantot par lietotāju iegūto informāciju lai:

  • informētu par pasūtījuma statusu un piegādi;
  • sniegtu informāciju par produktu vai pakalpojumu, kuru lietotājs pieprasījis no SIA "Freko";
  • sazinātos ar Mājaslapas lietotāju, izmantojot sniegto kontaktu informāciju;
  • nodrošinātu, ka Mājaslapas saturs tiek nodots jums pēc iespējas korektāk un ērtāk.

11. Uzņēmums drīkst apkopot informāciju, kura iegūta Mājaslapas lietotājam aizpildot Mājaslapā pieejamo elektronisko formu, kas paredzēta atbildes uz jautājumu vai piedāvājuma pieprasījuma iegūšanai. Jebkura veida lietotāja saziņa ar uzņēmumu SIA "Freko", t. sk., e-pasta sarakste, var tikt izmantota uzņēmuma vajadzībām, ievērojot konfidencionalitāti.

12. SIA "Freko" drīkst atklāt lietotaju personisko informāciju uzņēmuma ietvaros, ievērojot konfidencionalitāti un izmantot to uzņēmuma iekšējiem administratīvajiem un citiem biznesa mērķiem.

13. SIA "Freko" drīkst atklāt lietotāju iesniegto personisko informāciju trešajām pusēm:

  • ja tas nepieciešams biznesa darījuma, starp SIA "Freko" un trešo pusi, ietvaros pēc darījumā iesaistītās otras puses pieprasījuma;
  • ja SIA "Freko" darījumā ar trešo pusi, personas dati ir iekļauti kā darījuma satura daļa;
  • ja SIA "Freko" ir pienākums atklāt vai izpaust jūsu personas datus, lai izpildītu juridiskas saistības vai sastādītu piegādes un cita veida līgumus.
  • ja informācija nepieciešama trešās puses pakalpojumu sniedzējiem, lai uzlabotu SIA "Freko" piedāvātos pakalpojumus, nodrošinātu korektu maksājumu apstrādi un ar tiem saistītās nepieciešamās informācijas pārbaudes. Trešajām personām tiek piešķirta piekļuve tikai konkrēta pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamajai informācijai par lapas lietotājiem. SIA "Freko" ar trešajām personām sadarbojas slēdzot līgumu par datu izmantošanas nosacījumiem un mērķiem, kādiem tie var tikt izmantoti.

14. Lai atšķirtu lietotājus, Mājaslapā tiek lietoti sīkfaili (Cookies). Tas palīdz nodrošināt veiksmīgu lietotāja pieredzi Mājaslapas apmeklējuma laikā un ļauj to pilnveidot.

15. Lietotājam apmeklējot Mājaslapu, tiek automātiski apkopota sekojoša lietotāja informācija: interneta protokola (IP) adrese, kuru lietotājs izmanto interneta savienojuma veidošanai; lietotāja pārlūka programmas veids un versija; lietotāja operētājsistēmas informācija; informācija par lapas apmeklējuma laiku, datumu un tā laikā lietotāja veiktajām darbībām Mājaslapā.

16. Pieeja Mājaslapas saturam var tik bloķēta ikvienam, kurš pārkāpis šos lietošanas noteikumus.

17. Visi strīdi saistībā ar Mājaslapas lietošanas noteikumiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā iesaistītajām pusēm neizdodas vienoties, strīdi risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

© 2018, SIA "Freko". Visas tiesības aizsargātas.

↑
WhatsApp icon
Cross
Phone icon
Cross
Phone icon
Zvanīt uz tālruni
29 777 222
WhatsApp icon
Atvērt WhatsApp čatu